Bob Bunicich herbenoemd

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. Op 1 juli 2019 verstrijkt de huidige bestuurstermijn van Bob Bunicich, waardoor per die datum een vacature ontstaat voor vertegenwoordiging namens de pensioengerechtigden. Bob Bunicich heeft aangegeven dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur heeft alle pensioengerechtigden aangeschreven en de pensioengerechtigden de mogelijkheid geboden om zich als tegenkandidaat aan te melden. Kandidaatstellingen dienden uiterlijk maandag 8 april 2019 te zijn ingediend. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, is het niet nodig om verkiezingen te organiseren. Het bestuur heeft Bob Bunicich bedankt voor zijn bereidheid om een nieuwe termijn te willen vervullen als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2019 heeft het bestuur Bob Bunicich herbenoemd als bestuurslid namens de pensioengerechtigden.