Dekkingsgraad en aanvullende premiebetaling door werkgever


Per 30 april 2019 bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 103,0% (+ 0,4%-punt ten opzichte van eind vorige maand).
 
De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, komt per 30 april 2019 uit op 103,0% (+ 0,1%-punt ten opzichte van eind vorige maand).

 
Belangrijk:
Omdat op basis van het herstelplan per eind 2018 bleek dat de actuele dekkingsgraad niet hoog genoeg was, is de werkgever op grond van de uitvoeringsovereenkomst verplicht een aanvullende premie te betalen. Deze aanvullende premie heeft een verhogend effect gehad op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden voor eind december, januari, februari en maart zijn op basis hiervan herrekend.