Deelnemersvergadering 22 juni 2023

Net als voorgaande jaren zijn alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden welkom op de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. De deelnemersvergadering vindt plaats op 22 juni 2023 van 15.00 tot 16.30 uur via MS Teams.
 
Vóóraf aanmelden
Je kunt de vergadering digitaal via MS Teams bijwonen. Als je aanwezig wilt zijn, kun je je tot uiterlijk 15 juni 2023 aanmelden via pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl. Na je aanmelding ontvang je de inbelgegevens van de bijeenkomst.
 
Agenda en vergaderstukken
De agenda van de vergadering luidt:
1.         Opening
2.         Ingekomen stukken / mededelingen
3.         Conceptnotulen deelnemersvergadering van 23 juni 2022
4.         Bespreking van de financiële positie van het fonds per 31 december 2022 / Jaarverslag 2022
5.         Ontwikkelingen 2022 & 2023
6.         Rondvraag
7.         Sluiting
 
Als je je hebt aangemeld sturen we je per e-mail de vergaderstukken.
 
Vragen?
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Bert Pol (06-83496455) of per e-mail via pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl.