Benoeming Erik van den Doel

Eerder dit jaar is door het aftreden van Gerhard Veluwenkamp (als bestuurslid namens de werkgever) een vacature ontstaan in het bestuur van het pensioenfonds. De werkgever heeft Erik van den Doel voorgedragen als nieuw bestuurslid.
 
Tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2019 heeft het bestuur Erik van den Doel benoemd als bestuurslid namens de werkgever, onder voorbehoud van goedkeuring door DNB. Vorige week heeft DNB goedkeuring gegeven aan de voorgenomen benoeming.
 
Het bestuur feliciteert Erik van den Doel met zijn benoeming.