Waardeoverdrachten weer mogelijk

Als gevolg van de verbeterde economische ontwikkelingen is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer eind april 2021 weer boven 100% uitgekomen. Nu de beleidsdekkingsgraad meer dan 100% bedraagt, mag ons pensioenfonds weer meewerken aan inkomende en uitgaande waardeoverdrachten.

Een verzoek tot waardeoverdracht kan aangemeld worden bij ons pensioenbureau: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze beleidsdekkingsgraad is voor ons bestuur bepalend voor het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van pensioenen.