Herbenoeming Kristel Kusters en Charlotte Bos in VO


Per 1 januari 2022 was sprake van vacatures in het Verantwoordingsorgaan (VO) voor vertegenwoordiging namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Dit kwam omdat de termijnen van Kristel Kusters en Charlotte Bos per 1 januari 2022 afliepen. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Zowel de actieve deelnemers van ons fonds als de pensioengerechtigden zijn hierover geïnformeerd. Aan hen is de mogelijkheid geboden om zich als tegenkandidaat te aan melden.

Verkiezingen waren niet nodig, omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Daarom heeft het bestuur van ons fonds besloten om Kristel Kusters namens de deelnemers en om Charlotte Bos namens de pensioengerechtigden te herbenoemen in het VO. Het bestuur dankt Kristel Kusters en Charlotte Bos voor hun bereidheid om lid te blijven van het VO.