Benoemingen Henk van den Heuvel en Charlotte Bos

8 april 2020

Benoeming Henk van de Heuvel Tijdens de bestuursvergadering van 6 april 2020 heeft het bestuur Henk van den Heuvel benoemd. Vorige week had DNB al goedkeuring gegeven aan deze voorgenomen benoeming. Het bestuur feliciteert Henk […]

Pensioenuitbetalingen gaan gewoon door

17 maart 2020

Het bestuur van ons pensioenfonds hoopt dat het goed met je gaat en dat je gezond zult blijven in deze bijzondere periode. De financiële impact van de Corona-pandemie op de lange termijn kunnen we op […]

Dekkingsgraad 31 december 2019

21 januari 2020

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 december 2019 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraadDe schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 […]

Nieuwsbrief oktober 2019

30 oktober 2019

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van oktober 2019 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, waarvan het fonds het mailadres heeft. In de nieuwsbrief van oktober lees je […]

Benoeming Erik van den Doel

27 augustus 2019

Eerder dit jaar is door het aftreden van Gerhard Veluwenkamp (als bestuurslid namens de werkgever) een vacature ontstaan in het bestuur van het pensioenfonds. De werkgever heeft Erik van den Doel voorgedragen als nieuw bestuurslid. […]

Uitnodiging deelnemersvergadering 13 juni 2019

29 mei 2019

Beste deelnemer / pensioengerechtigde, Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het verslag over het jaar 2018 toegelicht. […]

Nieuwsbrief januari 2019

21 januari 2019

De verzending van de nieuwsbrief van januari 2019 heeft digitaal plaatsgevonden. De nieuwsbrief januari 2019 van het pensioenfonds is uitgekomen en is digitaal gestuurd aan alle (oud) deelnemers van het pensioenfonds, waarvan het fonds over […]

Verkiezingsuitslag Verantwoordingsorgaan

14 januari 2019

Herbenoeming Kristel Kusters in het VO Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers per 1 januari 2019, heeft Kristel Kusters aangegeven bereid te zijn om voor een […]

Nieuwsbrief November 2018

9 november 2018

Begin november is de tweede nieuwsbrief van ons pensioenfonds dit jaar naar je huisadres verzonden. Wij willen je zo goed mogelijk informeren over je pensioen en alles wat voor jou daar omheen belangrijk is. Dit doen […]

Vacature Verantwoordingsorgaan deelnemers

24 oktober 2018

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Mercer Algemeen Het verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk orgaan binnen Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds). Het bestuur van het Fonds moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid […]

1 2 3 4 5