Vacature Verantwoordingsorgaan pensioengerechtigden

23 oktober 2018

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Mercer Algemeen Het verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk orgaan binnen Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds). Het bestuur van het Fonds moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid […]

Overlijden Henk van Hagen

5 juni 2018

Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige bericht dat op 30 mei jl. de heer Henk van Hagen op 76-jarige leeftijd onverwachts is overleden. Vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft Henk van Hagen de rol van administrateur […]

Uitnodiging deelnemersvergadering 14 juni 2018

31 mei 2018

Deelnemersvergadering 2018 Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst presenteren we onder meer het verslag over het jaar 2017. De deelnemersvergadering […]

Nieuw privacybeleid

18 mei 2018

De laatste tijd ontvang je wellicht regelmatig berichten als deze: een bedrijf werkt haar privacybeleid bij.

Je gaat waarschijnlijk nog veel meer berichten ontvangen voor 25 mei, omdat op die datum nieuwe regels van de Europese […]

Vacatures Verantwoordingsorgaan en Bestuur vervuld

17 mei 2018

Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO), heeft het bestuur de kandidaatstelling van Marcel Peek ontvangen. Omdat Marcel de enige kandidaat was en het bestuur positief heeft geoordeeld over zijn […]

Dekkingsgraad en bijstorting door de werkgever

19 april 2018

    Per 31 maart 2018 bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 101,7% (-1,8%-punt ten opzichte van eind vorige maand). De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, komt per 31 maart 2018 […]

Je pensioen meenemen: waardeoverdracht

31 augustus 2017

Het is weer mogelijk om je pensioen mee te nemen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit kon een tijd lang niet, omdat de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds tot eind maart 2017 lager dan 100% was. Ons […]

Nieuwe samenstelling Verantwoordingsorgaan

13 juni 2017

  Uitbreiding Verantwoordingsorgaan   Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) luidt de samenstelling van het VO vanaf nu: Dorine van Hoeven (namens werknemers) Kristel Kusters (namens werknemers) Remco Leur (namens werknemers) Wout Fruijtier […]

1 2 3 4 5