Ons verantwoordingsorgaan is versterkt

13 juni 2017

Uitbreiding Verantwoordingsorgaan   Naar aanleiding van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) zijn er twee aanmeldingen vanuit werknemerszijde gekomen: Kristel Kusters en Remco Leur. Vanuit de zijde van de gepensioneerden waren er geen aanmeldingen. Verder […]

Dekkingsgraad en bijstorting door werkgever

23 april 2017

Per 31 maart 2017 bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 102,3% (-0,3%-punt ten opzichte van eind vorige maand). De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, komt per 31 maart 2017 uit op […]

Dekkingsgraad 2016 maakt indexatie niet mogelijk

16 januari 2017

De actuele dekkingsgraad is in december 2016 gezakt van 100,8% naar 99,6%, een daling van 1,2%-punt. Eind 2015 bedroeg de actuele dekkingsgraad 99,7%. Bij de berekening van de actuele dekkingsgraad eind december 2016 is rekening […]

Aanspreekpunt pensioenadministratie

12 september 2016

Kees Korver, die het eerste aanspreekpunt was voor de pensioenadministratie van Stichting Pensioenfonds Mercer, is sinds kort met pensioen. Voor vragen over de pensioenadministratie (UPO, opgebouwde aanspraken, waardeoverdracht) kun je vanaf heden terecht bij Jan […]

Je pensioen meenemen – Waardeoverdracht

10 juni 2016

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is eind mei uitgekomen op 99,9%. Daarom zijn verzoeken voor waardeoverdrachten met ingang van 1 juni 2016 opgeschort tot het moment dat de beleidsdekkingsgraad weer boven 100% uitkomt. De waardeoverdrachten […]

Maatwerk en keuzevrijheid

3 februari 2016

Je hebt met het pensioen dat je bij ons fonds opbouwt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder met pensioen gaan of partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je kunt over deze keuzes hier meer lezen.

1 3 4 5